HUIS (in het Frans)
 
 
 
 
 
 
 
 
Shunyata-yoga

Geïnspireerd door de Indische yogatraditie als pad tot Eenheid, stellen Johan en Anoula voor om samen een weg te bewandelen die ons naar een grotere innerlijke ruimte leidt. De naam ‘shunyata’ omvat de kern van hun onderricht : vertrouwd worden met het mysterie van het Bestaan in onszelf, het rijk van de stilte binnentreden, zich vrijmaken van spanningen, alsook een basisgevoel van Vertrouwen ontwikkelen. Shunyata-yoga is een yoga van ‘warmhartige leegte’
en nodigt ons uit de intieme Aanwezigheid in onszelf (terug) te vinden. Lichaamshoudingen (asana’s), bewust ademhalen (pranayama), meditatie, diepgaande ontspanning (nidra) en creatieve expressie zijn enkele ingrediënten van deze benadering, steeds aangepast aan de behoeften van de deelnemers.


Bezinningen in stilte

Bezinningen in stilte reinigen lichaam en geest. Ze maken het mogelijk kalm en sereen te worden en op weg te gaan naar onze ware natuur. Dit is een staat waarin alle vragen worden opgelost want hij is hét antwoord op zich. Alles waar we naar verlangen is in deze bewustzijnsdimensie geworteld : rust, zingeving, tevredenheid, affectie voor zichzelf en anderen, hulpbronnen bij moeilijkheden of obstakels.

Het zijn vaak onze hechting aan ons persoonlijk levensverhaal, alsook allerhande verwachtingen en geloofsovertuigingen die deze dimensie overschaduwen.
De diverse yoga-, meditatie- en ontspanningsmethoden waar we beroep op doen tijdens de bezinningen helpen ons om in dit geconditioneerde functioneren licht en helderheid te brengen.


Kontakt

Indien u geïnteresseerd bent in dergelijke bezinningsdagen, kontakteer ons dan gerust op :
info@shunyatayoga.chBiografie :

Johan Vermeylen

Van jongsafaan is de levensloop van Johan Vermeylen gekenmerkt door een indringend existentieel bevragen. Zijn weg is er één van diepgaand zoeken naar waarheid, een sterk verlangen om terug te keren naar de Bron. Verschillende stromingen verrijken dit elan: het christendom, zoals dat beleefd wordt door de monnikken van het klooster waar hij school liep, het soefisme binnen de broederschap van Cheikh Bentounès, hindoeïsme en boeddhisme in India en Azië. Het beoefenen van yoga laat eveneens een duurzaam spoor in hem achter.
Wat hem wezenlijk raakt is de levende spiritualiteit in elke traditie.

Hij stelt zich evenzeer vragen bij het functioneren van de mens in zijn omgeving. Hij studeert menswetenschappen en vormt zich in Leuven als socio-cultureel werker. Daarna specialiseert hij zich in neuro-linguistische programmatie en ontdekt hierbij een krachtig middel tot bevrijding.

Johan investeert zich met hart en ziel in het onderricht van Jiddu Krishnamurti. In 1994 vindt een radicale innerlijke transformatie plaats die al zijn aspiraties vervult. Hij vertrekt op reis naar het Oosten waar hij lange tijd verblijft.
Doorheen betekenisvolle ontmoetingen en het bezoek aan heilige plaatsen, integreert hij deze nieuwe innerlijke staat. Tegelijkertijd interesseert hij zich aan ontwikkelingsprojecten in Azië, van Birma tot Iran, reizend doorheen Pakistan, India, Palestina en Egypte. Hij realiseert samen met Anoula Sifonios en Julien Cuendet de film ‘Prisonnier de combien de vies’.
(In hoeveel levens gevangen)

Terug in Europa, wijdt hij zich aan artistieke projecten en sinds een tiental jaren onderwijst hij mentaal beheer en creatieve expressie: scheppen wordt een proces van zelfkennis, een spontane ontplooing van het zijn. Van psychosociaal werk tot kunst als middel tot integratie, deelt Johan de vrucht van zijn levensloop: het betreden van een ruimte in onszelf die vrijmaakt, het ontdekken van wie we in wezen zijn.Anoula Sifonios

Anoula Sifonios heeft de Indische en Perzische cultuur ontdekt tijdens haar kindertijd.
In 1993 vertrekt ze naar India waar zij haar laatste jaar humaniora beëindigt in het Frans lyceum van Pondichéry. Sindsdien is zij er niet mee gestopt om in India rond te reizen.
Om de Zoroastrische en Indische teksten in hun oorspronkelijke taal te kunnen lezen, studeert ze oosterse geschiedenis en filologie aan de Vrije Universiteit van Brussel (1996-2000).
Ze is gepassioneerd door Sanskriet en Indische filosofie, in het bijzonder advaita.
De deelname aan een vipassana meditatie heeft een grote ommekeer tot gevolg, waarbij haar het belang van het lichaam wordt geopenbaard als kruispunt tussen hemel en aarde. Yoga verschijnt op dat moment als een brug tussen de verschillende ankerpunten in haar bestaan: de relatie met de wereld, filosofie, lichaamswerk en ademhaling.

Anoula vormt zich als yogalerares in het EFEY in Lausanne bij Malek Daouk en Geneviève Gillet, binnen de traditie van TKV Desikachar (2004-2008). Daarna volgt ze een opleiding in Nidra bij André Riehl, geïnspireerd door het tantrisch Shivaïsme van Kashmir.

Als oriëntaliste en erkend door de Zwitserse yogafederatie, onderwijst Anoula in verschillende organisaties Sanskriet alsook de geschiedenis van oosterse religies. Ze doceert eveneens Indische filosofie in verschillende yogascholen in Zwitserland en in Frankrijk. Via een benadering, gebaseerd op zelfkennis en dialoog, brengt ze de eeuwenoude Indische wijsheid terug tot leven.

Zij realiseert samen met Johan Vermeylen en Julien Cuendet de film ‘Prisonnier de combien de vies’. (In hoeveel levens gevangen)